Privacy

In het kader van de vrijetijdsactiviteiten die wij aanbieden worden er persoonsgegevens van u verwerkt.   

Deze zijn:  

  • identificatiegegevens,  
  • persoonlijke aandachtspunten  
  • beeldmateriaal. 

Doel van het verwerken van deze gegevens:  

  • opvolging van de vrijetijdsactiviteit 
  • opmaak van de facturatie 
  •  publicatie op sociale media/website/brochures wat betreft beeldmateriaal. 

Indien u niet wenst dat beeldmateriaal van u gebruikt wordt, kan U dit laten weten aan dit aanduiden op de contactfiche 

Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en worden niet doorgegeven aan een derde zonder uw toestemming. Uw gegevens worden ook enkel gebruikt voor het doel dat hierboven is opgegeven en worden vertrouwelijk behandeld.  

De ontvangers van de gegevens zijn de medewerkers en leidinggevenden van de betrokken deelwerking.  

U heeft het recht op inzage en aanpassing of rechtzetting van onjuiste gegevens. Dit kan gratis mits gedateerd en ondertekend verzoek en bewijs van identiteit mits dit een verzoek is dat past binnen een redelijke vorm.  

U kan zich hiervoor richten tot onze functionaris voor gegevensbescherming:  
Greet Demey 
Botestraat 131-133 
9032 Wondelgem 
mail: greet.demey@vzwkompas.be 
tel: 09/216 26 60

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen tot 5 jaar na stopzetting van de activiteit.  
Indien U dit wenst, kunnen deze gegevens ook sneller verwijderd worden via een vraag aan dezelfde functionaris.  

Wij gaan ervan uit dat door het zich inschrijven voor een activiteit, u zich akkoord verklaart met de verwerking van Uw persoonsgegevens door vzw Kompas. Dit omdat deze gegevens voor de activiteit noodzakelijk zijn.